Trinkets Wholesale

ตัวเลือกแรกของการซื้อบ้านคือ อะไร?

เมืองเล็ก ๆ มีปัญหาที่ไม่ดีอย่างหนึ่ง ก็คือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กระจัดกระจายมาก สิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กระจัดกระจายก็คือนักพัฒนาได้รับเงินเล็กน้อยและไม่สามารถซื้อที่ดินจํานวนมากได้ พวกเขาซื้อที่ดินผืนเล็ก ๆ เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยหนึ่งหรือสองหลังและกลายเป็นชุมชน ชุมชนเล็ก ๆ ก็ไม่มีทรัพย์สินที่เหมาะสม ระดับการจัดการทรัพย์สินเป็นตัวกําหนดคุณภาพของชุมชน เมื่อไม่นานมานี้ มีธุระไปอยู่บ้านแม่ของฉัน ปลั๊กไฟที่บ้านของเธอสะดุด ฉันก็ผลักไฟฟ้าขึ้นไปอีกครั้ง ดี การกู้คืนทุกอย่าง ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็สะดุดอีก ฉันจะโทรหาที่พัก เนื่องจากชุมชนนี้เป็นชุมชนต่อหน่วย ทรัพย์สินก่อนหน้านี้ก็ดูแลโดยหน่วยงานเอง นอกจากนี้ ช่างไฟฟ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นพนักงานของหน่วยทั้งหมด ปกติผมไม่ค่อยไปที่ชุมชนนี้บ่อยและไม่ทราบข้อมูลของชุมชน ก็คือคิดว่า คนนอกเข้าออกชุมชนไม่สะดวก สแกนรหัสหรืออะไรสักอย่าง และยามยังมีเรื่องไร้สาระอีกมากมาย จึงโทรหาทรัพย์สินและถามพวกเขาว่าสามารถให้มาดูได้หรือไม่ ช่างไฟฟ้ามาแล้วตะโกนอยู่ข้างล่างราวกับว่าคนดั้งเดิมจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ: ซ่อมไฟฟ้า! ฉันต้องผลักหน้าต่างและตะโกนบอกเขา เขาขึ้นไปชั้นบน ผมเห็นเขาเหนื่อยจนหอบบรรยากาศ ก็ถามพระอาจารย์ด้วยความเกรงใจว่าขอพักก่อนไหม ช่างไฟฟ้าบอกว่าไม่ต้อง! จากนั้น บอกตรง ๆ ว่า เปลี่ยนช่องว่าง โครงการบ้านใหม่ 2565 ผมสงสัยมาก ช่างไฟฟ้าทั่วไปมาแล้ว ต้องถามเสมอว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อยก็เอาปากกาทดสอบ แอมป์มิเตอร์หรืออะไรมาให้คุณตรวจสอบความผิดปกติทีละแถวไม่ใช่หรือ ผู้ชายคนนี้จะให้ฉันเปลี่ยนช่องว่างได้ยังไง เปลี่ยนก็เปลี่ยน ได้ครับ! เขาก็ไปซื้อกลับมาเปลี่ยนช่องให้ผม ผมก็ยังหวังว่าเขาจะช่วยผมอย่างจริงจัง ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ไฟปลั๊กทั่วไปสะดุด …

ตัวเลือกแรกของการซื้อบ้านคือ อะไร? Read More »

LED lights, stalls sell 5 yuan a shopping mall is 50 yuan, where is the difference

The same LED lights, but the purchase place is different, but the price is a lot different. I believe you will be extremely confused at this time. Do not understand where you should go. With such a question, we naturally want to understand the reason here. This issue, LED lights in home life, ws2812b led …

LED lights, stalls sell 5 yuan a shopping mall is 50 yuan, where is the difference Read More »

How long is the service life of the container semi trailer

As a kind of motor vehicle, container semi-trailer should also follow the relevant regulations of motor vehicle. According to the regulations, container semi-trailer needs to be forced to scrap after 20 years of use, and some improper maintenance may shorten the service life. For container semi-trailers that have reached the end-of-life limit, they shall go …

How long is the service life of the container semi trailer Read More »